Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα Εμπειρίας Ασθενών της υγειονομικής υπηρεσίας Alfred Health. Τα σχόλιά σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση στους ασθενείς.

Αυτή η έρευνα είναι εμπιστευτική και προαιρετική. Δεν καταγράφουμε το όνομά σας στο ερωτηματολόγιο και δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας από τα σχόλια που παρέχετε.

Οι ερωτήσεις αφορούν την εμπειρία σας ως εσωτερικός ασθενής και θα πάρει περίπου 5 λεπτά για να την συμπληρώσετε. Εάν συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο όταν βρισκόσασταν στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να το ξανασυμπληρώσετε.

Δεν πρόκειται για διαδικασία παραπόνων. Αν έχετε κάποιο παράπονο, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα σχολίων στον ιστότοπο.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την έρευνα, επικοινωνήστε με το τμήμα συμμετοχής κοινού community.participation@alfred.org.au

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.